Kopfbereich

Esate čia:

Moksliniai tyrimai ir plėtra


AOP Orphan yra farmacijos bendrovė, orientuota į mokslinius tyrimus, didelę dalį savo kasmetės apyvartos investuojanti į vaistų mokslinius tyrimus ir plėtrą.  AOP Orphan daugiausia dėmesio skiria retosioms ligoms, dar vadinamoms „našlaitėlinėmis“. Europos Sąjunga nustato, kad liga gali būti priskiriama prie retųjų, jeigu ja serga tik 2 iš 10 000 žmonių.

AOP Orphan yra visiškai integruota farmacijos bendrovė ir jos veikla apima vaistų tyrimus, plėtrą, gamybą, rinkodarą ir platinimą. 

Kaip AOP Orphan vykdo tyrimus ir plėtrą?

AOP Orphan priklausanti tyrinėtojų grupė vykdo visus gaminio plėtros darbus, įskaitant ikiklinikinius tyrimus, toksikologinį vertinimą, farmacinę plėtrą, klinikinę plėtrą, priežiūrą, kokybės valdymą, farmakologinį budrumą ir projekto vadybą.

Tęsti Kaip AOP Orphan vykdo tyrimus ir plėtrą?

Plėtros fazės

Prieš  pateikiant vaistą prekybai, klinikiniuose tyrimuose reikia patikrinti, kaip pacientai toleruoja preparatą, įvertinti jo saugumą ir veiksmingumą. Tokie tyrimai atliekami pagal griežtas, tarptautiniu mastu pripažįstamas taisykles, juos privaloma vykdyti, laikantis nustatytų procedūrų.

Tęsti Plėtros fazės

Tyrimo sritys

AOP Orphan aktyviai dalyvauja daugelyje retųjų ligų tyrimo projektų. 

Tęsti Tyrimo sritys

Dabar vykdomi tyrimai

Dabar tyrinėjamos mieloproliferacinės ir širdies bei kraujagyslių ligos.

Tęsti Dabar vykdomi tyrimai

Bendradarbiavimo sutartys

AOP Orphan gali pasinaudoti pasaulinį bendradarbiavimo sutarčių, apimančių tiek tyrimų, tiek gamybos ir platinimo sritis, tinklu.

Tęsti Bendradarbiavimo sutartys